Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.
 
18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.
 
Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak, sorumlu bir tutum sergileyecektir.’nın bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;
 
1. Teknokon Grup’un veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
2. yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
3. web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
4. şirket bilgilerini ve finansal raporları paylaşmak,
 
amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.
 
Teknokon Grup’un kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz. Bu beyan sadece Teknokon Grup tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir. Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde Teknokon Grup tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde’nın sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.